За нас

Общинска охранителна фирма „Егида – София“ ЕАД осъществява охранителна дейност от 1998 г. Тя е създадена с решение на на Столичния общински съвет от октомври 1997г.
Фирмата е със 100% общинско участие и с предмет на дейност – физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество.
„Егида – София“ е лицензирана за извършване на охранителна дейност на територията на Република България.
Притежава сертификати по ISO 9001:2008 и  OHSAS 18001:2007, за което Дружеството е сертифицирано в съответствие с процедурите на International Certifications, с регистрационни номера С33938 и С33939. Прилагането, поддържането и подобряването на процедурите за управление на качеството, са декларирани официално от персонала на Дружеството и лично от Изпълнителния Директор.

 

ПРОГНОЗЕН БИЗНЕС ПЛАН

2018г.

ПРОГНОЗЕН БИЗНЕС ПЛАН

2019г.- 2021г.


 

 

 

 

 

 


НАЧАЛО