Menu:

Какво ново?

"Егида-София"ЕАД
осигурява охрана и сигурност на различни по мащаб масови и специализирани мероприятия.

галерия...

 

Карти:

arrow централен офис
arrow ОДЦ


 

ill titleСъздаване

"Общинска охранителна фирма “Егида - София” ЕАД е създадена с решение №5 по Протокол №34/21.10.1997г.на Столичния общински съвет, със 100% общинско имущество и е регистрирана като търговец по смисъла на Търговския закон с решение на СГС по ф.д. №4734/1998г.

още...

 

zentrala.jpgДружеството разполага с високотехнологична централизирана система за наблюдение на обекти. Монтажът и поддръжката на алармената система се извършва от специализирани екипи на фирма "Егида-София" ЕАД

още...

 

ill titleПредставяне

Дружеството охранява някои от обектите със изключително значение за сигурността на Столицата и изпълнява специално възложени задачи при кризисни ситуации и военновременно обслужване. По важните от тези обекти са: ТЕЦ-ове, ВОЦ, каси на Топлофикация, Централна Автогара и др. za.jpg

"Дружеството притежава собствен транспорт – патрулни коли – за самоконтрол и оказване на помощ по всяко време на денонощието при необходимост, както и с бронирани автомобили джип “Чероки” за осъществяване на охраната при транспортиране на ценни пратки и товари.

още...