Контакти

"ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД
общинска охранителна фирма, Централен офис - София 1463, бул. "Прага" № 23

тел.:  02/ 953 34 94
факс:  02/ 953 35 65
e-mail:  info@egida-sofia.com

"Оперативно Действащ център ОДЦ" 

GSM:0898678875 ;GSM: 0898643858;GSM: 08988678874

тел.:  02/ 91 79 666
тел.:  02/ 865 81 07
e-mail:  sot@egida-sofia.com


Направление"Охранителна дейност"
GSM: 0898688315 - Ръководител направление
GSM: 0898688318; GSM: 0898678869; GSM: 0898678870 - Ръководители сектори
e-mail:info@egida-sofia.com

 

Отдел "Маркетинг и продажби"
GSM: 0898688326
e-mail:marketing@egida-sofia.com

 

Отдел "Маркетинг СОТ"
GSM: 0898678885
e-mail:sot@egida-sofia.com

 

Отдел "Финансово счетоводен"
GSM: 0898678868 - Главен счетоводител
GSM: 0898643867; GSM: 0898643853
e-mail:fso@egida-sofia.com

 

Отдел "Човешки ресурси - Личен състав и ТРЗ"
GSM:0898688306; GSM:0899914088