РЕШЕНИЕ

№ 475/ 18.06.2020г.

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 


 

РЕШЕНИЕ

№ 305/ 28.05.2020г.

за класиране изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два фабрично нови леки автомобили"

 


 

РЕШЕНИЕ

№ 304/ 28.05.2020г.

относно протокол № 254/05.05.2020г

 


 

ПРОТОКОЛ

класиране на участниците в процедура с предмет: „Доставка на два фабрично нови леки автомобили"

№ 254/ 05.05.2020г.

 


 

ЗАПОВЕД

за удължаване срокът за получаване на оферти

№ 34/ 13.03.2020г.

 


 

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

№ 165/ 13.03.2020г.

 


 

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

№ 134/ 02.03.2020г.

 


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ДВА ФАБРИЧНО НОВИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ“

02.03.2020г.

 


 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

№ 128/ 28.02.2020г.

 


 

ЗАПОВЕД

за удължаване срокът за получаване на оферти

№ 21 / 20.02.2020г.

 


 

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

№ 73 / 03.02.2020г.

 


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С ПРАВО НА ЗАКУПУВАНЕ НА ДВА ФАБРИЧНО НОВИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ“

№ 82 / 03.02.2020г.

 


 

ОБЯВА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

№ 04 / 02.01.2020г.

 


 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

№ 0026 / 07.02.2019г.

 


 

БОРСОВ ДОГОВОР

№ 174 / 21.02.2019г.

 


 

 


 

 

 

 


НАЧАЛО