Свободни позиции за работа

"ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОХРАНИТЕЛИ:

1. Мъже до 55 години

2. Жени до 50 години

за справки бул.Прага 23

тел/ 02 953 34 94 и GSM: 0898 643 862