ИНКАСО

ТРАНСПОРТ НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ – ИНКАСО

„Егида – София“ ЕАД повече от 20 години извършва охрана при транспортиране на ценни пратки и товари.
Дружеството притежава необходимия брой бронирани автомобили за извършване на инкасова дейност. МПС са оборудвани със система за Глобално позициониране (GPS), която позволява локализация и следене на автомобила по време на работа от Оперативния дежурен център (ОДЦ) на „Егида – София“ ЕАД.
Охранителите от група „Инкасо“ имат необходимото оборудване, въоръжение и технически средства и са с дългогодишен опит в тази дейност.
Дружеството застрахова превозваните ценни пратки и товари и поема пълна отговорност  за настъпили щети.

Buy now