ОХРАНА

Охрана

В „Егида – София“ ЕАД работят добре подготвени охранители с необходимата квалификация и умения, които имат, не само първоначална подготовка, съгласно ЗЧОД, но и допълнително обучение по утвърдени програми.
Охранителите са оборудвани с мобилни телефони и радиостанции, със средства за принуда и самозащита – палки, белезници, електрически прожектори.

„Егида – София“ЕАД има разработени планове за взаимодействие със СДВР и РУ-СДВР, Столична Дирекция ПБЗН и поддържа непрекъсната връзка с тях. Дружеството има денонощен Оперативен Дежурен Център (ОДЦ) за управление на охранителния състав, приемане на сигнали от СОТ и видеонаблюдение. Подвижни звена – автопатрули по СОД и Подвижна охранителна група (ПОГ) за контрол и помощ на охранителният състав.

„Егида – София“ ЕАД, може да организира и поеме охраната на различни обекти на територията на Столична община, с необходимите изисквания по показателите за надеждност, технически системи за сигурност, практически опит, изградена управленска система, система за контрол и система за  допълнителни сили и средства, подпомагащи охранителната дейност.

„Егида – София“ ЕАД, има дългогодишен опит в охраната на Общински обекти като: Училища, Детски градини, Районни администрации, Паркове за отдих и други.

Обекти с национално значение – Централна автогара София. Регионален Исторически музей.

Охрана на масови мероприятия организирани от СО и посолствата на Китайската Народна Република, Германия, Алжир, Испания и др.

Съчетанието между професионалната подготовка на състава и техническата ни осигуреност дават основание да гарантираме надеждна физическа и техническа охрана на обектите с високо качество на услугата.

Buy now